Rhodaminer, en gruppe røde fargestoffer som fremstilles ved kondensasjon av ftalsyre- eller ravsyrehydrid med meta-aminofenoler og som vesentlig brukes til farging av papir.