Rheotan, legering med høy elektrisk resistivitet (motstand). Består av kobber, nikkel, sink og jern. Brukes som motstandsmateriale i forskjellige elektriske apparater. En god egenskap med denne legeringen er at motstandsverdien endres lite med temperaturen, dvs. har en lav temperaturkoeffisient.