Reverens, ærbødighet, ærefrykt i ytre opptreden; ærbødig hilsen ved å bøye kroppen (el. neie) overfor fyrste el.l.