Reveloppe, insektart i ordenen lopper. Arten suger blod på rev, også om vinteren. Den er funnet flere steder i sørlige halvdel av Skandinavia, men utbredelsen og hyppigheten er ufullstendig kjent.