rettsvern for pasienter

Artikkelstart

Rettsvern for pasienter er beskyttelse av pasienter som er hjemlet i lov. Dette omfatter lovgivning som beskytter mot krenkelse av pasienters integritet og rettigheter.

Helsepersonelloven

Helsepersonelloven pålegger leger og annet helsepersonell en rekke plikter som skal sikre pasientenes rettsvern. Helsepersonell skal blant annet opptre faglig forsvarlig, de har taushetsplikt, informasjonsplikt og journalføringsplikt, og de kan bli stilt til ansvar for brudd på disse pliktene.

Psykisk helsevernloven

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) inneholder også regler om rettsvern. For eksempel har psykisk helsevernloven og forskriftene til denne bestemmelser blant annet om at tvang bare kan nyttes på visse vilkår og at pasientene har klagerett på avgjørelser.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) har regler om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning i lovens kapittel 9. I kapittel 10 følger det regler om rettsvern knyttet til bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) har i kapittel 4 A regler om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Formålet med reglene er å kunne gi nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade hos denne pasientgruppen samtidig som man skal forebygge og begrense bruk av tvang (lovens § 4 A-1). Det følger av lovens formål «at helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet». Det er videre et mål at helsehjelpen så langt som mulig skal respektere pasientens rett til å bestemme over seg selv.

Straffeloven

Lov om straff (straffeloven) har bestemmelser som verner pasientene mot å bli utsatt for kriminelle handlinger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg