rettsuvitenhet - (rettsvillfarelse)

Uvitenhet med hensyn til rettsregler. Tidligere kalt rettsvillfarelse. Rettsuvitenhet har størst betydning i strafferetten. Etter straffeloven § 26 kan den som ikke vet at handlingen er ulovlig, få straffen nedsatt eller slippe straff. For at rettsuvitenhet skal kunne føre til frifinnelse, må den ikke være uaktsom. Dette er en utvidelse av straffriheten i forhold til reglene i straffeloven av 1902 som forutsatte at uvitenheten måtte være helt unnskyldelig, noe som bare i sjeldne tilfeller ble godtatt i praksis.

Enkelte tilfeller av rettsuvitenhet blir likevel likestilt med villfarelse om faktiske omstendigheter. Dette gjelder ved straffebud som krever en bestemt hensikt, som for eksempel terrorhensikt.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) om lov om straff (straffeloven).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg