Høgsterett

Høyesterett under en rettssak i 2002.

Av /NTB Scanpix ※.

En rettssak er en prosess for en domstol mellom to parter. Utgangspunktet for rettssaken er at den ene parten har et juridisk begrunnet krav mot den andre parten, som på sin side er uenig i kravet. En arbeidstaker går for eksempel til sak mot arbeidsgiveren sin fordi han mener han er blitt ulovlig oppsagt, eller staten ved påtalemyndigheten går til straffesak mot en som er mistenkt for underslag.

Generelt om rettssaker

Hensikten med rettssaken er å løse det juridiske problemet som har oppstått. Løsningen går som regel ut på at en av partene får rett. I det første eksempelet i forrige avsnitt kan enten arbeidsgiveren få rett i at oppsigelsen var rettmessig, eller arbeidstakeren kan få rett i at den var urettmessig og dermed ha krav på å bli tatt inn i jobb igjen og eventuelt også krav på erstatning. I slike saker kan det også hende at partene på egen hånd forhandler seg fram til et forlik, for eksempel ved at arbeidstakeren slutter i jobben, men får utbetalt en sum penger fra arbeidsgiveren. I det andre eksempelet ender saken med at tiltalte enten blir dømt eller frikjent.

En rettssak er styrt av en dommer og foregår i fastlagte former og etter klare regler som er fastslått i lov. Det fins to hovedtyper av rettssaker, nemlig straffesaker og sivile saker. Eksempelet med hen som er tiltalt for underslag, er en straffesak, mens eksempelet med arbeidsoppsigelse er en sivil sak.

De fleste domstolsavgjørelser i begge typer saker kan ankes.

Framgangsmåten for å bringe en sak inn for domstolen er vesensforskjellig for de to typer saker.

Sivile saker

Den som bringer en sivil sak inn for en domstol, kalles saksøker. Motparten kalles saksøkt. En sivil rettssak starter gjerne med at saksøkeren innkaller saksøkte til møte i forliksrådet. Behandlingen der ender enten med at saken blir pådømt av forliksrådet, eller med at det blir forlik mellom partene, eller med at forliksrådet innstiller sin behandling av saken. Blir behandlingen innstilt, går saken videre til tingretten, der den egentlige domstolsbehandlingen av rettssaken starter (siden forliksrådet ikke er en domstol).

  • Om den videre gangen i en sivil rettssak, se sivilprosess.

Straffesaker

Også i straffesaker er det to parter. Den ene er påtalemyndigheten, og den andre er den eller de tiltalte. Påtalemyndigheten bringer saken inn for domstolene ved en tiltalebeslutning. Saken starter i tingretten.

Andre typer saker

Det fins noen særdomstoler som behandler spesielle rettssaker etter særlige regler. Disse er – unntatt saker for Riksretten – særlige typer av sivile saker. Eksempler er saker som behandles av Arbeidsretten og jordskifterettene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg