Rettsforfølgning, anlegg av søksmål eller iverksetting av andre rettslige skritt for å inndrive eller sikre et krav. Rettsforfølgning i saker om straff kalles i alminnelighet straff-forfølgning.