rett - lover og regler

Rett, et samfunns lover og regler.

Det er en forutsetning for et ordnet og fredelig samliv mellom større grupper av mennesker at det gjelder visse regler for deres innbyrdes samkvem.

Når slike regler blir oppfattet som forpliktende uten hensyn til det enkelte individs vilje, sies de å ha karakter av rettsregler. Fra først av har rettsreglene dannet seg av seg selv med utgangspunkt i skikk og bruk (sedvanerett).

Etter hvert vil det imidlertid, samtidig med at reglene i utviklingens medfør blir flere og omfatter stadig større områder, oppstå særlige myndigheter som får til oppgave å fastsette reglene og påse at de blir overholdt (lovgivningsmakt, domstoler med mer).

Skillet mellom rettsregler på den ene siden og moralbud, skikk og bruk og liknende på den andre er usikkert og vekslende.

Rettens nærmere utforming, for eksempel med særskilt ettertrykk enten på individualinteresser eller på økonomiske klassers kollektivinteresser, vil avhenge av den til enhver tid herskende politiske innstilling i vedkommende samfunn (rettspolitikk).

Positiv rett er den rett som faktisk gjelder i et samfunn, enten i henhold til bestemmelse av en lovgivningsmyndighet eller som sedvanerett. De fleste anerkjenner bare denne som rett, men tilhengere av naturrettslige ideer hevder at det eksisterer visse høyere normer som lovgiveren ikke kan sette seg ut over uten at befolkningen får en rettslig hjemlet motstandsrett.

Summen av de rettsregler som gjelder i et samfunn, kalles dets rett i objektiv forstand eller rettsorden. Systematisk er det vanlig å inndele denne i offentlig rett og privatrett.

Til den offentlige rett hører statsforfatningsrett, forvaltningsrett, sivilprosess og straffeprosess og strafferett. Folkerett hører også til den offentlige rett. Den private rett eller sivilretten omfatter personrett, familierett, formuerett og arverett.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg