Sammentrekning av kroppsdel eller organ. Ved hjelp av retraktormuskler kan utkrengbare eller utstrekkbare kroppsdeler trekkes tilbake, f.eks. fortarm, følere, klør. Slike kroppsdeler betegnes retraktile. Retraktormuskler hos husbærende snegler får dyret til å trekke seg inn i sitt hus.