Retortkull, avsetning som dannes ved tørrdestillasjon av steinkull. Retortkull består hovedsakelig av grafitt. Det har høy konduktans og brukes som elektrodemateriale.