Retningsmåling, måling av geografisk orientering av brønnbanen. Ble opprinnelig utført ved hjelp av gyroskopbasert utstyr som med visse mellomrom ble senket ned i brønnen. Retningsmåling foregår i dag vanligvis samtidig med boringen ved hjelp av MWD-utstyr. Se måling under boring.