Retningsantenne, antenne med retningsbestemte egenskaper, i motsetning til rundstrålende (isotrope) antenner. Eksempler er yagi-antenne og parabolantenne (se antenne).