Retablere, gjenopprette, etablere på nytt, gjeninnsette, jfr. etablere.