Reststråler, den stråling som blir tilbake når infrarød stråling reflekteres gjentatte ganger fra flere like krystaller. Den kraftige refleksjonen skyldes resonans mellom den reflekterte strålingen og svingninger i det reflekterende stoffets molekyler. Strålingen inneholder derfor bare en eller noen få bestemte bølgelengder. Ved å måle den karakteristiske bølgelengden for reststrålene kan man få opplysninger om krystallenes oppbygning. Oppdaget av den tyske fysikeren H. Rubens og den amerikanske fysikeren E. F. Nichols 1897.