RFLP, forekomst innenfor en dyreart av forskjellige lengder på de fragmenter som et gitt restriksjonsenzym produserer fra et bestemt kromosomområde. RFLPer brukes i diagnostikk av arvelige sykdommer. Kromosomforandringen, mutasjonen, som forårsaker sykdommen, berører iblant et restriksjonssete direkte, slik at en RFLP oppstår. Oftere benyttes polymorfien i et område nær sykdomsgenet, fordi sykdomsgenet og et bestemt restriksjonsfragment da vil nedarves sammen.