Restauratør er en person som eier eller styrer en restaurant.