Restansen er den del av en gjeldspost som ikke er betalt.