Respektere, ta hensyn til, ha ærbødighet for; overholde (påbud el.l.).