Respektabel, aktverdig, bra, skikkelig; ganske god; anselig, betydelig.