Resonansbunn, sangbunn, på strengeinstrumenter flate av tre, skinn eller lignende som opptar strengenes vibrasjoner, forsterker og forplanter tonen til den omkringliggende luften. Resonansbunnen er således av stor betydning for klangen og lydstyrken i et instrument.