Reskontro, kontobok, regnskapsbok eller samling av kontokort der man fører spesifisert regnskap med hver enkelt forretningsforbindelse. Føring av reskontro er etter loven obligatorisk for både debitorer og kreditorer. Det finnes likevel unntak fra denne loven ved visse kontantsalg.