Resitativ, syngestil, særlig brukt i opera og oratorium, overveiende syllabisk og med melodi og rytme nært opp til talespråket. Vektleggingen av ordet trer sterkest frem i det rene secco-resitativ, som bare understøttes av noen ganske få og enkle akkorder som akkompagnement, men er også til stede i det mer stemningsskapende, bundne resitativ, hvor akkompagnementet er mer utformet (recitativo accompagnato). Man taler også om resitativ i forbindelse med talelignende liturgisk sang på enkle melodiformler, f.eks. resitasjon av bibeltekster på de såkalte salmetoner i gregoriansk sang.