Luft, elv, vann, vassdrag eller havområde som mottar utslipp av forurensninger.