Den delen av egenkapitalen i et foretak som ikke er innbetalt, men skapt ved foretakets egen virksomhet. Reserver kalles åpne hvis de fremgår av regnskapet, skjulte hvis dette ikke er tilfelle.