reservefond

Reservefond, fond som skulle opprettes i alle aksjeselskaper, etter regler i aksjeloven av 4. juni 1976. Plikten til å ha reservefond ble opphevet med den nye aksjeloven av 13. juni 1997 og erstattet med en ordning med bundet egenkapital.

Faktaboks

Uttale
resˈervefond

Avsetninger

Den årlige avsetning skulle være 10 % av årsoverskuddet for så vidt dette ikke gikk med til dekning av underskudd fra tidligere år. I tillegg til dette skulle det avsettes minst like mye som selskapet delte ut som dividende utover 10 % av aksjekapital + oppskrivningsfond + reservefond ved årets begynnelse.

Dessuten skulle eventuell overkurs ved aksjeemisjon tilskrives reservefondet. Slik årlig avsetning måtte fortsette inntil reservefondet nådde opp i en størrelse som svarte til 20 % av aksjekapitalen, slik at det sammen med aksjekapital og oppskrivningsfond utgjorde et beløp som svarte til selskapets gjeld ved regnskapsårets utløp.

Bruk

Reservefond kunne bare benyttes til å dekke underskudd i årsregnskapet som ikke kunne dekkes av fri egenkapital, og til fondsemisjon. Var reservefondet større enn påbudt, kunne dog inntil en femdel av det overskytende beløp årlig anvendes i annet øyemed.

I særlige tilfeller kunne Kongen gjøre unntak fra bestemmelsene om reservefond.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg