Reservedelsekspeditør, yrkesutøver som arbeider med å sørge for riktig tilgang av reservedeler og rekvisita for biler og andre kjøretøyer til egen bedrift og til eksternt salg. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i kjøretøy. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidat. I perioden 1. oktober 2017 til utgangen av september 2018 var det 125 som besto fagprøven som reservedelsekspeditør.