Beholdning å gripe til som erstatning for det som er oppbrukt, eller til bruk i en vanskelig situasjon, f.eks. reservefond i aksjeselskaper.