Reproduksjonslidelser, forstyrrelser i husdyrenes evne til å formere seg, et av den praktiserende veterinærs viktigste arbeidsfelter. Spesielt er problemene store innen storfeavlen. Nedsatt fertilitet kan skyldes sykdommer, og årsakene kan være arvelige forstyrrelser, infeksjoner (bakterier, vira), mangelsykdommer m.m. Mot mange av lidelsene finnes effektive behandlingsmetoder.