Selskapelighet o.l. i forretningsøyemed; herav uttrykkene representasjonskonto og representasjonsutgifter.