Repliere, trekke seg tilbake til et støttepunkt, såkalt opptakstilling.