Rentetak, begrensning av retten til fradrag for gjeldsrenter ved beskatning av inntekt. I planer om revisjon av skatteordningen i Norge har det vært foreslått å innføre rentetak når det gjelder renter av visse typer lån, men det har ikke vært politisk vilje til å gjennomføre forslagene.