rente - renteregning

Rente er en prosentvis årlig kompensasjon til långiver for å stille kapital til disposisjon.

  • Les mer i artikkelen om rente.

Etter t år er et bankinnskudd på én krone verdt (1 + r/n)n·t, der r er renten og n er antall terminer per år. Etter hver termin legges rentene til innskuddet. Flere terminer per år gir derfor høyere effektiv rente.

Den effektive renten er den faktiske renten på lånet eller innskuddet. Den er avhengig av nominell rente, antall terminer og gebyrer. Den effektive renten er lik diskonteringsrenten som gjør at nåverdien av kontantstrømmen blir null.

Eksempel

Kontantstrømmen for et lån på 100 kroner, én termin per år og 5 prosent rente er for eksempel 100 og -105 i henholdsvis år 0 og år 1.

Lånet representerer en innbetaling, og er derfor positiv. Tilbakebetalingen på 105 kroner i periode 1 er en utbetaling, og har derfor negativ verdi i kontantstrømmen.

Med en tilsvarende diskonteringsrente på 5 prosent, er nåverdien av beløpet i periode 1 lik verdien i periode 0.

Kontantstrømmens nåverdi (summen av verdien i år 0 og nåverdien i år 1) er dermed null og vi kan konkludere med at den effektive renten i dette tilfellet er lik den nominelle på 5 prosent.

Hadde lånet hatt et gebyr i år 1 på 5 kroner, slik at kontantstrømmen ved tilbakebetaling i periode 1 var -110, så måtte diskonteringsrenten vært 10 prosent for å gi en nåverdi på -100. Med 5 kroner gebyr blir dermed den effektive renten 10 prosent.

Lån

Vanligvis betaler en låntaker både renter og avdrag. De to vanligste lånetypene er serielån og annuitetslån.

Serielån betyr at låntaker betaler like store avdrag hver termin, mens annuitetslån betyr at summen av renter og avdrag er like store hver termin.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg