Oljeløselig substans som holder uløselige fremmedelementer i suspensjon (blir bl.a. benyttet i smøreoljer).