Rennin, løype, er et proteolytisk enzym som finnes særlig i løypemagen hos unge drøvtyggere (kalver) og er viktig i deres fordøyelse av melk. Rennin virker på melkens K -kasein, som omdannes til parakasein, og videre til en uløselig kalsiumforbindelse. Enzymet brukes i osteproduksjon, og fremstilles også bioteknologisk fra rennin-genet, som man har klonet.