religion er opium for folket

Karl Marx (1818-1883) var inspirert av nyhegelianernes kritikk av religionen og især Ludwig Feuerbachs begrep om fremmedgjøring, som han omtolket i henhold til sin analyse av arbeiderklassens forhold i det moderne samfunnet.

Artikkelstart

«Religion er opium for folket» er et uttrykk som skriver seg fra Karl Marx' Kritikk av den hegelske rettsfilosofi (1844) og står sentralt i hans materialistiske og ateistiske kritikk av religionen.

Marx anså religionen for å være en virkelighetsflukt som, ved å lindre folkets lidelser, samtidig hindret et politisk oppgjør med det materielle grunnlaget for disse lidelsene i det moderne samfunnet.

Inspirert av Ludwig Feuerbach (1804–1872) forsto Marx religionen som fremmedgjøring, altså at mennesket speiler sin essens i et abstrakt og utenomjordisk gudevesen i stedet for å utfolde seg i sin jordlige og sosiale eksistens. Religionskritikken var knyttet til en dialektisk historiefilosofi og til en viss ide om politisk revolusjon, ettersom menneskeheten bare kunne «gjenvinne» sitt menneskelige vesen gjennom en historisk bevegelse hinsides sin egen fremmedgjøring, altså hinsides det sosiale behovet for religiøs virkelighetsflukt.

Uttrykket er et utsnitt av følgende passasje: «Den religiøse elendighet er et uttrykk for den virkelige elendighet og samtidig protestholdningen mot den virkelige elendighet. Religionen er det betrengte kreaturs hjertesukk, en hjerteløs verdens sinn og en åndløs tilstands ånd. Den er folkets opium.»

Senere i Marx' forfatterskap ville religionskritikken inngå i en bredere kritikk av ideologien. Ideologikritikken studerer hvordan det kapitalistiske samfunnets «overbygning» forvrenger og rettferdiggjør utbyttingen som finner sted i dets økonomiske grunnstruktur. Forstått som ideologi utøver religionen den samme konservative rollen som andre sosiale, politiske og rettslige institusjoner, nemlig å hindre arbeiderklassen i å gjøre seg bevisst sin fremmedgjøring og undertrykkelse. Uttrykket «religion er opium for folket» kan således knyttes til et senere epokegjørende uttrykk fra Det kommunistiske manifest (1848): «proletarer i alle land, foren dere».

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kritikk av den hegelske rettsfilosofien er utgitt på norsk i Karl Marx, Verker i utvalg 1: Filosofiske skrifter, Pax forlag, 1970.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg