Religion er opium for folket er et uttrykk som skriver seg fra Karl Marx' Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844).