Rekommandert postsending, postsending som skal sendes frem spesielt trygt og leveres adressaten mot kvittering. Merkes med Rek.