Reinvestering, pengekapital som gjennom amortisering er blitt frigjort, investeres igjen i samme bedrift enten for å erstatte utslitt realkapital (replassering) eller for å øke bedriftens realkapital.