Reinpest, svært smittsom, akutt og dødelig infeksjonssykdom hos rein, forårsaket av en sporedannende bakterie, Clostridium septicum. Spesielt utsatt er unge dyr som kan dø bare timer etter en infeksjon. Ved et angrep i en reinflokk med tilsynelatende friske dyr som legger seg til for å hvile noen timer, kan det bli liggende igjen flere døde dyr når resten av flokken drar videre. I Norge har ikke sykdommen opptrådt etter den annen verdenskrig.