Reinlus, insektart i ordenen ekte lus. En 2–2,5 mm lang art som lever på reinsdyr der den suger blod. Artens utbredelse i Norden er lite kjent.