Reinfrytle, art i sivfamilien. 15–30 cm høy, flate, hårløse blad og enslige blomster i åpen kvast. Fjellart som vokser på fuktige steder, i vierkratt og snøleier fra Sør-Trøndelag til Finnmark.