Rein-nesebrems, tovingeart i bremsfamilien Oestridae. En stor, humleaktig art, sprøyter sine egg inn i neseborene hos reinsdyr. Larvene klekker i det samme og kryper inn til de bakerste nesegangene og den bløte ganen, der de utvikler seg som parasitter. Store angrep kan føre til kvelningsdød for verten, særlig de årsgamle kalvene. De 3 cm lange larvene forpupper seg på bakken. I likhet med andre bremser tar de voksne ikke til seg næring. De er meget hurtige og gode flygere. Når bremsen er i nærheten, blir reinen sterkt urolig, og erfarne dyr borer snuten ned i bakken for å unngå angrep. Utbredelsen i Norge samsvarer med reinens, den er vanlig i Nord-Norge og i fjellkjedene i Sør-Norge.