Reim, murreim, bjelke eller planke av tre som legges på toppen av en murverkskonstruksjon (murkronen) for å fordele lastene fra takverket eller veggstenderne.