Reguleringspeptider, betegnelse på en lang rekke forbindelser som kjemisk er proteiner og som 1) kan ha hormoneffekt, først og fremst i tarmkanalen, 2) kan være nevrotransmittere og overføre impulser fra den ene nervecelle til den annen og 3) kan ha begge disse funksjoner. Som eksempel på gruppe 1 kan nevnes sekretin, som ble påvist allerede i 1902 og gav støtet til betegnelsen hormon. Til gruppe 2 hører vasoaktivt intestinalt polypeptid (VIP) og til gruppe 3 somatostatin.