Betegnelse for sangstemmens tonehøydeområder, som pga. stemmebåndenes virkemåte og ulike resonanser får forskjellig klangkarakter. Man skjelner mellom brystregister (fullregister), hvor stemmebåndene svinger i full lengde, og hoderegister (randregister), hvor bare kantene svinger. Ved skolering kan overgangen mellom registrene utjevnes (egaliseres).