Regionalgeografien, forsøker å gi en samlet forståelse av de enkelte regioner. Se geografi.