Regimentssamling, eldre betegnelse på den årlige militære tjenestegjøring hvor 3–4 årsklasser foruten rekruttårsklassen deltok i en kortere, 24–30 dagers repetisjonsøvelse, undertiden kombinert med felttjenesteøvelse; jfr. repetisjonsøvelser.