Refusere, forkaste, avslå, avvise; (om hest) nekte å ta et hinder.