Henvisning, f.eks. i et litterært eller vitenskapelig verk.