Redningsromfartøy, romfartøy som enten kan skytes opp eller er tilkoblet f.eks. en romstasjon, for bruk i nødsituasjoner. På Den internasjonale romstasjonen benyttes (2006) russiske Sojus TMA-romfartøyer som, etter å ha fraktet mannskap opp, har en ca. halvt års holdbarhetstid.